Info

Info

VAJALIKUD DOKUMENDID EHITUSLOA TAOTLEMISEKS:

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED – peab esitama taotluse kohalikule omavalitsusele.
KRUNDI GEODEETILINE ALUSPLAAN – saadakse kas kohalikust omavalitsusest, krundi müüjalt või tuleb tellida geodeedilt.
VEE JA KANALISATSIOONI TEHNILISED TINGIMUSED – projekteerimistinguimuste koosseisu üks osa, tingimused väljastab vee- ja kanalisatsioonitrasside valdaja.
ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED – projekteerimistinguimuste koosseisu üks osa, tingimused väljastab elektrienergia pakkuja.
PIIRIPROTOKOLL – reeglina saadakse krundi müüjalt.
OMANKU STAATUST KINNITAV DOKUMENTATSIOON – nt. kinnistusraamatu väljavõte.
DIGITAALNE GEOALUS – soovituslik.

TEHASEPAKETT:

Tehase tarnepakett standard
Tööde/materjalide nimetus

Välisseinad
OSB3 puitpaneel 12mm
karkass 45 x 195 mm cc 600
soojustus, kivivill 200
aurutõkkekile PE 0.2mm
roovitus 45×45 mm

Siseseinad (kandvad)
kipsplaat 13mm
karkass 45×95 mm

Katus
tuulutusliist 28×45 mm
aluskate Divoroll
sarikad (fermid) C16/24 45×70/95 mm

Vahelagi (I korruselisel hoonel vahelagi puudub)
OSB3 puitpaneel 22 mm
karkass 45 x 195 mm
soojustus, kivivill 200
aurutõkkekile PE 0.2mm
roovitus 45×45 mm
Ehitusmetall

PVC aknad (valge)
klaaspakett 3k (4sel-12swp-4-12swp-4sel+ar)

Transport
Montaaž objektil
Distants kuni 100 km

Joonised
Välisuks
(ilma ukselingi ja lukuta)

VÕTMED KÄTTE:

Välisseinad (tehasepaketile lisaks):
Voodrilaud (värvitud) 18×145 mm UYV
Roovitus 22×45 mm cc 600 mm
kivivill 50 mm
Kipsplaat 13mm
Viimistlus
pahteldus, lihvimine, kruntimine, 2x värvimine akrülaatvärviga
el.kaabelduse kõrid ja doosid (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)

Siseseinad (kandvad)
soojustus, kivivill 100 mm
el.kaabelduse kõrid ja doosid (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)
kipsplaat 13mm

Siseseinad (mittekandvad)
kipsplaat 13mm
karkass 45×75 mm
soojustus, kivivill 75 mm
el.kaabelduse kõrid ja doosid (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)
kipsplaat 13mm

Seinte/lagede viimistlus
Kuiv tsoon
pahteldus, lihvimine, kruntimine, 2x värvimine valge akrülaatvärviga
Märg tsoon
tavaplaadi asemel niiskuskindel kipsplaat, aluspind töödeldud, niiskustõkkega, paigaldatud keraamiline plaat (plaat ühte tooni, kõrguseni 1200mm)
Vahelagi
kipsplaat 13mm
el.kaabelduse kõrid ja doosid (obejktil monteeritud standardjoonise järgi)

Katus(lagi) (1 korruselisel hoonel)
Eterniit Balti laine
soojustus, vill 300 mm
aurutõkkekile PE 0.2mm
lisakarkass 45x45mm
harja-,otsa-,neeluplekid ja -tihendid
tuulekastid
vihmaveesüsteem

PVC aknad (valge)
klaaspakett 3k (4sel-12swp-4-12swp-4sel+ar)
Aknaplekid
Aknapaled
MDF aknalauad

Põrandad
Laminaatparkett (Tamm Elegant:8mm/klass32 koos alusmati ja paigaldusega, 11EUR/m2)
Ker.plaat (märjad tsoonid, 6EUR/m2)

Tehn.varustus
tõmbeventilaatorid läbi seinte (niisked ruumid)
WC/vannitoa kraanikausi paigaldus (jalaga, valge).
WC-poti (tahajooksuga 90°) paigaldus
segistid: paigaldus
boileri paigaldus

Transport 100km raadiuses Harjumaalt
Joonised
insenertehnilised (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, elekter)
konstruktiivsed
Siseuksed (paigaldatud valge MDF, mantel, koos lengiga, ilma luku ja käepidemeta)
Siseuks (paigaldatud niiskuskindlam valge MDF…)
Elektriosa (v.a. Pistikud, lülitid, valgustid)
VKK monteeritud torustik plaani järgi
Vundament (kommunikatsioonid vundamendi välispiirini)